Kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri

Kullanım koşulları

Madde 1: Amaç

Onlinemenajer.com , kıyıda köşede kalmış keşfedilmeyi bekleyen sporcularla irtibat kurmak isteyen kulüpler menajerler i biraraya getirerek sporcuların keşfedilmesini sağlamak , Sporcular sisteme kayıt olduktan sonar çekmiş oldukları videoları profil sayfalarından yükleyerek videolarını yayınlayabilmektedirler. Sporcular taraftar beğenileri klüp favori eklemesi ve izlenme oranlarına göre puan alarak üst sıralara çıkabilirler Onlinemenajer uygulamasını (“Sistem”) kullanan üyeler (“Üye”) tarafından Sistem’e kaydedilen videolar izlendikten sonra futbolcu değerlendirmelerini veri tabanında toplayarak, bu verileri çeşitli algoritmalar kullanarak işlemeyi ve Üyeleri’nin kullanımına sunmayı amaçlar.

Madde 2: Üyeler’in Beyan ve Taahhütleri

Üyeler, yükledikleri videolardan kendileri yükümlüdürler. Üyeler, yanlış kişisel bilgi vermeyeceklerini, kendilerinden başka birisi adına veya birden fazla kişisel hesap açmayacaklarını, kendi hesapları dışında, sporcu, spor profesyoneli veya kulüp adına sahte hesap açmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Hesapları Onlinemenajer tarafından herhangi bir nedenle kapanan üyeler Onlinemenajer’un izni olmadan yeni bir hesap açamayacaklardır. Üyeler doğru kişisel bilgi vermekle yükümlü olmanın yanında, iletişim bilgilerinin de doğru ve güncel kalmasını sağlamalıdırlar. Üye, Sistem üzerinde etkin olan cep telefon numarasını değiştirmesi veya kapatması halinde 48 saat içinde Sistem’e girerek kişisel bilgilerini güncellemek zorundadır. Üyeler, şifrelerini kimseyle paylaşmayacaklarını, başkalarının kendi hesaplarına erişmesine izin vermeyeceklerini veya hesaplarını tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Bununla beraber Üyeler, hesaplarını Onlinemenajer’un yazılı izni olmaksızın kimseye transfer edemeyeceklerdir. (Üyelerin yönettiği sayfalar ve uygulamalar dahil) Üyeler, Sistem’de izin verilmeyen ticari iletişimleri (spam vb.) yayınlamayacaklarını; virüs veya başka kötü niyetli kodlar yüklemeyeceklerini; saadet zinciri gibi yasalara uygun olmayan çok katlı pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacaklarını; başka bir Üye’ye ait Üyelik bilgilerini istemeyecek ve başka birisinin hesabına erişmeyeceklerini; önceden izin alınmadan otomatik araçlar kullanarak diğer kullanıcılara ait içerik, bilgi ve her türlü kişisel veriyi toplamayacak, dağıtmayacak, depolamayacak ve işlemeyeceklerini beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Üyelikleri boyunca herhangi bir Üyeyi rahatsız, tehdit veya taciz etmeyeceklerini; herhangi bir konuyla ilgili nefret söyleminde bulunmayacaklarını; tehditkâr veya pornografik nitelikli ya da şiddete teşvik eden, çıplaklık ya da görsel veya keyfi şiddet içeren herhangi bir içerik yayınlamayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Onlinemenajer’un düzgün çalışmasını engelleyecek, kapasitesini zorlayacak, yavaşlatacak ya da görünümü olumsuz etkileyecek hizmet engelleme saldırısı veya sayfa oluşturma işlevlerine müdahale etmek gibi eylemlerde bulunmayacağını beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Onlinemenajer’u yasadışı, aldatıcı, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanmayacaklarını, yukarıda sayılan maddelerle beraber Onlinemenajer ilkelerinin ihlal edilmesine yönelik herhangi bir tavsiye veya destek sağlamayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, kişisel zaman tünelini öncelikli olarak kendi ticari kazançları için kullanmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, Sistem üzerinden başkalarına ait hakları ya da yasaları ihlal eden herhangi bir içerik paylaşmayacaklarını veya bu türden bir eylemde bulunmayacaklarını, herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyeceklerini, herhangi birinin kimlik bilgilerini ya da mali açıdan kritik öneme sahip herhangi bir bilgiyi Sistem’de paylaşmayacaklarını, kendi rızaları olmaksızın Üye olmayan kişilere e-posta daveti göndermeyeceklerini beyan ve taahhüt ederler. Onlinemenajer böyle bir içerikle karşılaştığı takdirde, bu içeriği derhal silme ve işbu maddeye aykırı hareket eden Üye’nin üyeliğini süresiz olarak sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeler, Sistem’i kullanırken veya Sistem’e girerken yürürlükteki tüm yasalara uygun davranacağını beyan ve taahhüt eder. Onlinemenajer tarafından Üyeler’e açıkça verilmemiş tüm haklar Onlinemenajer tarafından saklı tutulmaktadır.

Madde 3: Onlinemenajer’in Hak ve Yükümlülükleri

Onlinemenajer, Sistem içinde yazılan yazıları ve içerikleri herkesle paylaşma hakkına sahiptir. Onlinemenajer, Üyeler tarafından sunulan görüş ve önerileri değerlendirmektedir. Ancak Üyelerin görüş ve öneri sunmak gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Onlinemenajer’un da bu görüş ve önerilerin uygulanmasından doğan bir bedel ödeme borcu bulunmamaktadır. Onlinemenajer, Üye’nin hesap veya sayfası için alınan benzer kullanıcı adını her zaman herhangi bir sebep göstermeksizin kaldırabilir veya geri alabilir (ör: bir ticari marka sahibinin, bir kullanıcının gerçek adıyla ilişkisi olmayan bir kullanıcı adı hakkında şikâyette bulunması durumunda). Onlinemenajer, mobil hizmetlerini halihazırda ücretsiz olarak sunmaktadır. Ancak operatörlerin normal ücret ve tarifeleri (kısa mesaj ve internet bağlantısı ücretleri vb.) yine de geçerlidir. Üye, Onlinemenajer’da bir ödeme gerçekleştirdiğinde ödeme koşullarını kabul etmiş sayılır. Üye’nin işbu Sözleşme’nin özünü ya da metnini herhangi bir şekilde ihlal etmesi ya da tarafımızı bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması durumunda, Onlinemenajer'u Üye’ye sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz. Bu durumu tarafınıza e-posta yoluyla ya da hesabınıza erişim sağlamayı bir sonraki deneyişinizde bildireceğiz. Ayrıca Üye dilediği zaman hesabını silebilir ya da uygulamayı devre dışı bırakabilir. Onlinemenajer üzerinde Üyelere ait faaliyetler, içerik ve bilgilerle ilişkili olarak herhangi bir şahsın, tarafımıza Üye’ye karşı bir dava konusu getirmesi halinde, söz konusu dava konusuyla ilgili oluşabilecek tüm hasar, ziyan ya da herhangi bir harcamaya karşı (makul hukuki ücretler ve giderler dahil) tarafımızı beri kılacak olup tarafımız bu hasarlara karşı sorumlu olmayacaktır. Üye davranışlarına ilişkin kurallar belirlememize rağmen, Üyeler’in Onlinemenajer’daki eylemlerini kontrol etmiyoruz veya yönlendirmiyoruz ve Üyeler’in Onlinemenajer'da aktardığı ya da paylaştığı içerik ve bilgilerden Onlinemenajer sorumlu değildir. Onlinemenajer'da karşılaşabileceğiniz herhangi bir saldırgan, uygunsuz, müstehcen, kanunlara aykırı ve başka bir biçimde uygunsuz içerik ya da bilgiden Onlinemenajer sorumlu değildir. Herhangi bir Onlinemenajer Üyesi’nin çevrimiçi ya da çevrimdışı davranışlarından Onlinemenajer sorumlu değildir. Onlinemenajer’un, Üyeler’in bu bildirimdeki yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Onlinemenajer'un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Onlinemenajer tarafından bu kapsamda üçüncü şahıslara yapılacak ödemelerin tamamını Üyeler’e rücu etme hakkı bulunmaktadır. ONLİNEMENAJER’İ SÜREKLİ SORUNSUZ ÇALIŞIR DURUMDA, VİRÜSSÜZ VE EMNİYETLİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ, ANCAK ONLİNEMENAJER'İ KULLANIRKEN ÜYE’NİN KARŞI KARŞIYA KALABİLECEĞİNİZ RİSKLER TAMAMEN KENDİ SORUMLULUĞUNDA OLACAKTIR. ONLİNEMENAJER; ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR SARİH VEYA ZIMNİ GARANTİ VERİLMEDEN OLDUĞU GİBİ SUNULMAKTADIR. ONLİNEMENAJER'UN HER ZAMAN GÜVENLİ, GÜVENİLİR VE HATASIZ OLACAĞINI VE ONLİNEMENAJER'UN HER ZAMAN KESİNTİLER, GECİKMELER VEYA BOZUKLUKLAR OLMADAN ÇALIŞACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT EYLEM, İÇERİK, BİLGİ VEYA VERİLERDEN ONLİNEMENAJER SORUMLU DEĞİLDİR.

Madde 4: Kişisel Verilerin Kullanılması

Onlinemenajer’in hedefi Üyeler ve reklam verenler için değerli olan reklamlar ve diğer ticari veya sponsorlu içerikler sunmaktır. Bunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak için, Üye aşağıdakileri kabul eder: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu (“KVKK”) ve bu kapsamda oluşturulan Onlinemenajer ilkelerine uygun olmak kaydıyla; sunduğumuz veya geliştirdiğimiz ticari, sponsorlu veya ilgili içeriklerle (beğendiğiniz bir marka gibi) bağlantı olarak kullanıcı adınızı, profil resminizi, içeriğinizi ve bilgilerinizi kullanmamıza izin verirsiniz. Bunun anlamı, örneğin, bir işletme veya diğer kuruluş ya da kişiye, size bir bedel ödemeden, içeriğiniz veya bilgilerinizle birlikte adınızı ve/veya profili göstermesi için bize bir ücret ödemesi için izin verirsiniz. İçeriğiniz veya bilgileriniz için belirli bir hedef kitlesi seçtiyseniz, bunları kullanırken seçiminize saygı duyacağız. Onlinemenajer, Sistem’e girdiğiniz bilgileri KVKK’u kapsamında işleyebilir, kendi iş ortaklarıyla paylaşabilir, depolayabilir, kategorize edebilir ve işleyebilir. Sisteme üye olmakla beraber bu izinleri verdiğiniz varsayılmaktadır. Üye, bazı hizmet ve iletişimlerin ödemeli olduğunu her zaman Onlinemenajer tarafından belirtilmeyebileceğini kabul etmektedir.

Madde 5: Fikri Mülkiyet

www.onlinemenajer.com internet sitesi ve Onlinemenajer markası ya da ortaklığı kapsamındaki diğer tüm internet siteleri (alt etki alanları, uluslararası sürümler, gereçler ve mobil sürümler dahil); (b) Platformumuz; (c) Beğen düğmesi, Paylaş düğmesi gibi sosyal eklentiler ve diğer benzer olanaklar ve (d) şu anda mevcut olan ya da gelecekte geliştirilecek diğer ortamlar, markalar, ürünler, hizmetler, yazılımlar (araç çubuğu gibi), cihazlar ya da ağlar Onlinemenajer’a aittir. Onlinemenajer, tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirli marka, ürün veya hizmetlerinin işbu Sözleşme ile değil ayrı koşullarla yönetildiğini belirleme hakkını saklı tutar.

Madde 6: Değişiklikler/ Kısmi Hükümsüzlük/ Tüm Mutabakat

İşbu Sözleşme herhangi bir zamanda ve ancak Onlinemenajer tarafından yazılı olarak değiştirilebilir veya ilaveler yapılabilir. Bu koşullarda değişiklik yapmadan önce size bildireceğiz ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeden önce yeniden düzenlenen koşulları inceleme ve görüşlerinizi iletme fırsatı sunacağız. Koşullarımızda, ilkelerimizde veya kurallarımızda yapılan değişikliklere ilişkin bildirimin ardından Onlinemenajer hizmetlerini kullanmaya devam etmeniz değişen koşullarımızı, ilkelerimizi veya kurallarımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez. Geçersiz veya uygulanamaz hüküm, bahsi geçen hükmün anlamına en yakın başka bir hükümle değiştirilmiş sayılır, meğer ki bahsi geçen hükmün geçerliliği ve uygulanabilirliği en baştan itibaren Sözleşme için vazgeçilmez olsun. İşbu Sözleşme Üye ile Onlinemenajer arasındaki tüm mutabakatı temsil etmekte olup, bundan önce taraflar arasında yapılan tüm anlaşma, sözleşme veya beyanların yerine geçmektedir. İşbu Sözleşme herhangi bir üçüncü kişinin lehine hak sağlamayacaktır.

Madde 7: Sözleşme’nin Devri

Üye, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Onlinemenajer’un yazılı izni olmaksızın başkasına devredemeyecektir. Onlinemenajer, herhangi bir birleşme, iktisap, varlık satışı ya da yasa veya diğer bir hükmün işletilmesi ile bağlantılı olarak işbu sözleşmeden olan hak ve yükümlülüklerini serbestçe devredebilme hakkına sahiptir.

Madde 8: Sözleşme’nin Dili

İşbu Sözleşme Türkçe dilinde yazılmıştır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir çevirisinin Türkçe yazılmış metinle çelişmesi halinde, Türkçe metin geçerli olacaktır. Türkiye sınırları dışındaki kullanıcıları etkileyen genel koşullara ilişkin belirli değişiklikler bulunduğunu lütfen unutmayın.

Madde 9: Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti maddi kanunlarına göre yorumlanacak olup tarafların hakları ve yükümlülükleri münhasıran bu kanunlara tabi olacaktır. İşbu sözleşmeden doğan herhangi bir uyuşmazlık durumunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Onlinemenajer olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Onlinemenajer olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Onlinemenajer ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri, kişisel veri sahibinin Sistem’e üye olmasından itibaren Onlinemenajer ve Üye arasında olmak üzere bağlayıcılık kazanacaktır. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi, Toplanma Yöntemleri, İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Onlinemenajer Üyelerin kişisel verilerini, Onlinemenajer tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden Üyeler’in faydalanması için gerekli çalışmaların Onlinemenajer iş birimleri tarafından yapılması, Onlinemenajer tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Üyeler’den beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek Üyeler’e önerilmesi ve sair işlemler amacıyla, Onlinemenajer’un internet sitesi, Onlinemenajer’a bağlı birim, ofis veya Onlinemenajer’un iş birliği içinde olduğu şirketler üzerinden, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda doğrudan Üyeler’den toplanabilecektir. Onlinemenajer, Üyeler’den topladığı her türlü kişisel veriyi, Üye’ye sağlanan hizmetler çerçevesinde, KKVK’nın ilgili maddeleri ve sair mevzuata uygun olacak şekilde işleyebilir, raporlayabilir, beraber çalıştığı yurt dışı ve yurt içindeki iş ortaklarıyla paylaşabilir, onlara aktarabilir, kullanabilir ve saklayabilir. Kişisel Veri Sahibi’nin KVKK’nun 11. Maddesi’nde Sayılan Hakları Üyeler’in haklarına ilişkin olarak işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri’nde düzenlenen yöntemlerle Onlinemenajer’e iletmeniz durumunda Onlinemenajer talebin niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Onlinemenajer tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; (a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (c) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (e) KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (f) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (g) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Onlinemenajer’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve uygulamasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.